PROGRAMUL ERASMUS+ PROIECTUL NR.2015-1-RO01-KA219-015009_1

POPULAR CULTURE IN SCHOOL

Cultura populară este o forță ineluctabilă a schimbarii sociale și a practicii democratice deoarece încorporează fiecare aspect al vieții noastre de zi cu zi. Oamenii sunt expuși culturii populare în casele, comunitățile lor și în școli, prieteniile se clădesc în jurul unor teme legate de cultura populară.

Cultura este o combinație de legături morale și materiale care deosebesc o comunitate de altele. Legăturile culturale îi unesc pe indivizi intr-o comunitate. Cultura populară este produsul traiului zilnic, având un impact inevitabil asupra tinerilor, care sunt publicul ei țintă. Cultura populară le ofera educatorilor șansa de a-i cunoaște pe elevi și de a le înțelege preocupările.Proiectul Popular culture in school este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ . Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Comisiei Europene sau a Guvernului României.