PROGRAMUL ERASMUS+ PROIECTUL NR.2015-1-RO01-KA219-015009_1

CULTURA POPULARĂ ÎN MASS MEDIA


Proiectul „Popular Culture in school", proiectul cunoaşterii culturii altor popoare

Carte cu ţări din Europa la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”

Cultura populară în școli

CULTURA POPULARA IN ȘCOALĂ, PROIECT EUROPEAN DESTINAT EUROPENILOR (VIDEO)

Elevi şi profesori din patru ţări au experimentat la Rm. Vâlcea „Cultura în şcoli”Proiectul Popular culture in school este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ . Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Comisiei Europene sau a Guvernului României.