PROGRAMUL ERASMUS+ PROIECTUL NR.2015-1-RO01-KA219-015009_1

ECHIPA DE PROIECT

Coordonator: Tatiana Mărăndici

Responsabil IT: Farcașanu Antoanela

Responsabil monitorizare: Mărgărit Marius

Membru: Conea Daniela

Membru: Tulugea Ana Maria

Membru: Barbu Marcela

Responsabil financiar: Fulgescu LuminițaProiectul Popular culture in school este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ . Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Comisiei Europene sau a Guvernului României.